Dragii mei enoriaşi!

Majoritatea aveţi televizoare şi tot mai mulţi dintre Dvs. aveţi în casă calculatoare şi unii aveţi acces şi la internet. Mă refer în primul rând la Dvs., cei din parohie, care primiţi această ,,scrisoare”; în al doilea rând mă refer la sutele de cititori ai acestei ,,scrisori” din ţară şi din străinătate, care o primesc prin poştă, pe e-mail sau o citesc pe internet. Cu siguranţă că majoritatea Dvs. aţi fost surprinşi în ultima vreme de o avalanşă de articole apărute în presa scrisă şi on-line, care privesc două evenimente surprinzătoare apărute în Biserica Ortodoxă Română. Le vom reaminti, pentru că sunt o realitate prea importantă pentru viaţa Bisericii noastre şi nu trebuie să treacă neobservate.

*

Cel dintâi eveniment care a făcut subiectul presei din ţară a fost legat de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. Presa vorbeşte despre intenţia marelui ierarh român ortodox de a trece la catolici sau la greco-catolici şi de intenţia acestora de a-l primi cu braţele deschise şi a-l face cardinal catolic sau mitropolit greco-catolic. Încă nu cunoaştem poziţia oficială a ierarhului şi nici a Sfântului Sinod referitoare la această problemă, dar ştirea este profund îngrijorătoare pentru oricine simte româneşte, pentru orice creştin român ortodox. Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae este personalitate de prim rang a Bisericii noastre, a culturii şi vieţii sociale româneşti. Trecerea dânsului la alt cult ar fi o lovitură groaznică ce s-ar da Bisericii Ortodoxe Române în momentul de faţă. Ne gândim la popularitatea de care se bucură vlădica Nicolae în Banat, în ţară şi în lume. Nu ştiu câţi dintre păstoriţii săi bănăţeni în special şi dintre români în general îl vor urma, dar cred că foarte mulţi. În articolele amintite se face asemănare între mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului şi mitropolitul Atanasie Anghel al Transilvaniei de la 1700. Acela a trecut la catolici şi a luat după el jumătate Transilvania. Cei care l-au urmat au alcătuit Biserica Greco-Catolică sau Biserica Unită cu Roma de astăzi din Transilvania. Câte probleme nu au existat de-a lungul timpului între acea biserică şi cea Ortodoxă, între credincioşii celor două confesiuni! Până şi în momentul de faţă sunt localităţi, în care românii, împărţiţi în tabere, sunt gata de ceartă, de bătaie, întreţin procese interminabile. Ce mai! Duşmanii neamului românesc de acum trei secole au reuşit să ne spargă unitatea şi să ne învrăjbească.

În cărţile noastre de istorie este satanizat Atanasie Anghel şi socotit ţap ispăşitor pentru toate. Ne permitem o modestă întrebare faţă de cei ce au o asemenea poziţie: oare, Bucureştiul de atunci a făcut chiar tot ce trebuia pentru ca ierarhul transilvan să nu facă acel pas? Ne gândim la puterea bisericească, de care depindeau canonic românii ortodocşi din Transilvania. Mitropoliţii de la Bucureşti nu uitau niciodată să menţioneze în titulatura lor că sunt şi ,,ai plaiurilor”, adică ai credincioşilor de peste munţi. Ne gândim, în al doilea rând, la puterea politică. Pe cale diplomatică, aceasta ar fi putut, fără îndoială, să facă ceva ca să nu se ajungă la o asemenea situaţie. Dezastrul s-a produs, iar acum suportăm consecinţele!

Să dea Dumnezeu ca zvonurile vehiculate în presa de care am vorbit să nu fie adevărate! Cei ce au putere de decizie să facă totul până nu e prea târziu, ca să-l convingă pe ierarhul bănăţean să nu facă acel pas.

Dincolo de ambiţii şi micimi omeneşti, trebuie să se aibă în vedere interesul major al puterii politice şi al celei bisericeşti, ca poporul românesc să nu mai fie dezbinat, împărţit şi sfârtecat, ci să se facă tot ce e omeneşte posibil, ca să i se menţină unitatea politică, teritorială şi bisericească. Este o datorie sacră, pe care o au conducătorii noştri politici şi bisericeşti în faţa celor de azi, în faţa celor din viitor şi în faţa istoriei.

*

A doua problemă, care face deliciul presei din această perioadă, o constituie sindicatele preoţeşti. Grupuri mari de preoţi din diferite regiuni ale ţării s-au constituit în sindicate, şi-au stabilit dezideratele, programele de lucru şi au început să lupte pentru recunoaşterea lor oficială şi ralierea la marile blocuri sindicale ale ţării. În Oltenia s-a format sindicatul ,,Păstorul cel bun”, care a fost recunoscută oficial de către Judecătoria Craiova. Mitropolia a făcut recurs faţă de această sentinţă la tribunal. Vom vedea urmarea. Preoţii din Moldova s-au constituit în sindicatul ,,Acoperământul Maicii Domnului”. Patriarhia Română a dat un comunicat, prin care califică sindicatele preoţeşti drept ,,necanonice şi nestatutare”. Tensiunea creşte şi se conturează tot mai bine două tabere. Pe internet sunt peste 35 pagini cu titlurile ziarelor în care au apărut articole referitoare la această mişcare preoţească. Aproape fiecare articol este însoţit de mesaje şi comentarii. Foarte multe comentarii venite din partea unor preoţi din toate regiunile ţării şi din partea unor credincioşi sau grupuri de credincioşi. Lecturând articolele şi mesajele ce le însoţesc, îţi dai cu uşurinţă seama că în multe eparhii s-au creat în ultima vreme adevărate prăpăstii între centrele eparhiale şi preoţimea de rând, în special cea din mediul rural. Cuvinte precum ,,grofi” şi ,,iobagi” sunt tot mai frecvente. Păcat că s-a ajuns aici!

Din rândul preoţilor înscrişi în noile sindicate remarcăm şi personalităţi importante ale clerului. Aş menţiona în acest sens pe Părintele Nicolae State de la Rm. Vâlcea, fost director al Tipografiei Eparhiale din acel oraş, acum devenit vicepreşedinte al noului sindicat al preoţilor din Oltenia. Îl cunosc pe dânsul de aproximativ patruzeci de ani şi întotdeauna m-a impresionat prin capacitatea sa de a sluji Biserica, de a face activitate editorială şi misionară. Mii de cărţi religioase au fost distribuite gratuit de către Părintele State românilor din ţară şi străinătate. Nenumăraţi oameni de cultură din Rm. Vâlcea şi din împrejurimi sunt cooptaţi de Părintele State în tot felul de acţiuni culturale şi sociale de interes local şi naţional. Dânsul a făcut donaţii în cărţi şi bani şi parohiei noastre de-a lungul anilor şi ne-a vizitat chiar parohia. Am spus toate acestea pentru a sublinia convingerea intimă, că astfel de oameni sunt călăuziţi de gânduri sincere şi sunt dedicaţi trup şi suflet Bisericii Ortodoxe Române.

Să dea Dumnezeu, ca părţile implicate în acest conflict să treacă peste orgolii şi micimi omeneşti, să elimine cauzele care au generat asemenea situaţii şi tensiuni în sânul Bisericii noastre şi să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru ca unitatea şi armonia să revină în instituţia noastră. Avem nevoie ca de apă şi de aer de înţelegere, de pace, de armonie, de bună convieţuire între ierarhi, preoţi şi credincioşi. Sunt destule forţe ostile, care urmăresc dezbinarea neamului românesc pe cele mai diverse planuri. Să dea Dumnezeu ca măcar pe plan bisericesc ne păstrăm unitatea.

*

Zilele trecute, episcopul Laszlo Tökeş, devenit europarlamentar român în parlamentul de la Bruxelles, se bătea în piept că ceruse la tribuna înaltului for european şi obţinuse sprijin pentru a înfiinţa încă două universităţi maghiare în Transilvania, ca şi când cele existente nu ar fi fost de ajuns pentru cele două milioane de unguri din România. Este de admirat acest demnitar pentru felul cum urmăreşte realizarea idealurilor etniei sale. Dacă n-am fi atât de preocupaţi de alba-neagra, poate am lua exemplu, fiindcă şi neamul românesc are nevoie de multe.

*

Doamna Bucur Emilia din Bucureşti, funcţionar superior la Ministerul Apărării Naţionale, veche cititoare a publicaţiilor parohiei noastre şi susţinătoare a bisericii noastre, ne-a relatat telefonic o situaţie revoltătoare din Bucureşti. Dânsa locuieşte împreună cu soţul său, Domnul Bucur, fost senator, în spatele Casei Poporului, actualul sediu al Parlamentului României. Acolo este zona Dealului Spirii. Acolo s-au purtat lupte la 1848 între tânăra gardă de pompieri români şi trupele turceşti ce invadaseră capitala. Pe acel loc s-a ridicat cu mulţi ani în urmă o statuie în memoria pompierilor români căzuţi la datorie în acea luptă. În fiecare an acolo, la Ziua Eroilor, se duceau gărzi ale armatei şi pompierilor şi depuneau flori. Participau elevi şi multă lume, se făcea slujbă, se ţineau cuvântări. Anul acesta a fost altfel. Cu câtva timp înainte de Ziua Eroilor, o echipă de muncitori a adus un fel de geamantan uriaş, cu care au acoperit statuia eroilor. Pe pereţii acelui ,,geamantan” au lipit apoi afişe cu o expoziţie de modă. Cât despre festivităţile de la Ziua Eroilor, acestea au fost inexistente. Este revoltător ceea ce a relatat Doamna Bucur! Chiar până acolo s-a ajuns? Chiar nu mai avem demnitate naţională şi respect faţă de valorile sacre ale neamului? Dumnezeule Sfinte!

*

Mare importanţă are televizorul în viaţa omului de azi! Îl influenţează în bine sau în rău, îl manevrează, pur şi simplu. Îi dă speranţe sau îi risipeşte ultimele fire de speranţă. Am avut ocazia de nenumărate ori în cei peste 30 de ani de preoţie să aud bătrâni plângându-se de felul cum se comportă tinerii faţă de ei, de nedreptăţile şi bădărăniile celor apropiaţi faţă de ei. Multora le plângeam de milă. Şi aveam de ce. Mă intriga faptul că în tradiţia poporului nostru există proverbe precum: ,,Cine n-are bătrâni să-şi cumpere; cine are să nu-i vândă!” Zilele trecute am văzut însă o emisiune la televizor despre un trib primitiv de prin India, dacă nu mă înşel. În acel reportaj era prezentată practica acelui trib faţă de bătrâni, bolnavi şi neputincioşi. Era simplu: cel care se îmbolnăvea sau îmbătrânea, erau duşi de cei apropiaţi ai lor pe vârful unui munte şi lăsaţi acolo să fie mâncaţi de corbi. Vârful acelui munte era plin de oasele celor ce fuseseră mâncaţi deja. După ce am văzut acel filmuleţ, concluzia mi-a venit de la sine: Tot mai bine e la noi, dom’le!” Poate că tocmai o asemenea concluzie o doriseră şi cei ce transmiseseră acel film! Păi, nu?

*

Din marele eseist Octavian Paler am mai selectat un pasaj, care cred că vă este de folos şi Dvs.: „Am învăţat că trecutul şi circumstanţele ţi-ar putea influenţa personalitatea, dar că TU eşti responsabil pentru ceea ce devii. Am învăţat că, dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se iubesc; şi nici faptul că nu se ceartă nu dovedeşte că se iubesc.

Am învăţat că uneori trebuie să pui persoana pe primul loc, ci nu faptele sale. Am învăţat că doi oameni pot privi acelaşi lucru şi pot vedea ceva total diferit. Am învăţat că indiferent de consecinţe, cei care sunt cinstiţi cu ei înşişi ajung mai departe în viaţă. Am învăţat că viaţa îţi poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Am învăţat că şi atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten vei găsi puterea de a-l

ajuta. Am învăţat că scrisul, ca şi vorbitul poate linişti durerile sufleteşti. Am învăţat că oamenii la care ţii cel mai mult îţi sunt luaţi prea repede. Am învăţat că este prea greu să-ţi dai seama unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni oamenii şi a-ţi susţine părerile. Am învăţat să iubesc ca să pot să fiu iubit. Am învăţat…!”

*

Mare surpriză ne-a făcut Episcopia Severinului şi Strehaei. Tocmai acum, când se împlinesc 18 ani de activitate editorială la parohia noastră, episcopia a găsit potrivit să ne dăruiască vreo câteva mii de calendare vechi şi câteva sute de reviste ,,Didahia” rămase din anii trecuţi. Trebuia să le dea la topit, dar a găsit mai potrivit să le dea parohiei noastre spre a le folosi la împachetat cărţi. Mulţumim cordial pentru donaţie. Ne era foarte necesară hârtia de împachetat. Cât despre reviste, le vom dona la fiecare slujbă tuturor ,,copiilor” participanţi, care au vârsta cuprinsă între 1 şi 100 ani. Le dăm şi celor ce nu se încadrează între aceste limite, dar numai cu aprobare. De 18 ani am desfăşurat această activitate, dar nici mitropolia şi nici episcopia nu au catadicsit să ne întrebe măcar, dacă ne e greu sau uşor. Probabil că au ezitat să aibă de-a face cu o minoră…!

*

În această perioadă, preotul Dvs. a publicat o serie de articole, precum: „Popa Tanda” şi primarul, în ,,Neamul românesc”, 2008, nr. 20, 16 mai, ediţie on-line(http://www.neamul-romanesc.com); Să ne amintim de Octavian Paler, în ,,Analize şi fapte”, 2008, 16 mai, ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com); Preotul nu ghiceşte…, în ,,Analize si fapte”, 2008, 20 mai, ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com); Rostul meu de preot…, în ,,Neamul românesc”, 2008, nr. 21, 25 mai, ediţie on-line(http://www.neamul-romanesc.com); Mai bine preferăm…, în ,,Analize şi fapte”, 2008, 27 mai, ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com);

*

În parohia noastră s-a stabilit de câţiva ani Doamna Patraşconiu Ştefania, venită de prin părţile Bacăului. Vârsta şi starea sănătăţii au pus-o într-o situaţie critică în ultima vreme. Am fost la dânsa şi am spovedit-o şi împărtăşit-o. Mi-a vorbit despre nevoile şi temerile sale. Am convocat Consiliul Parohial în şedinţă şi am stabilit următoarele: deschidem credit la magazinul Domnului Ion Surugiu. Doamna Mănescu Elena va merge de câte ori va fi nevoie la acel magazin şi va cumpăra pe datorie cele necesare Doamnei Pătrăşconiu Ştefania pentru hrană, urmând ca la sfârşitul fiecărei luni preotul să se prezinte şi să achite alimentele ridicate pentru Doamna Pătrăşconiu. Totodată, împreună cu consiliul am hotărât să cumpărăm o butelie cu ceas şi furtun pentru aceeaşi enoriaşă. Domnul Dima Vasile, consilierul parohiei noastre, s-a oferit să doneze un aragaz şi astfel să rezolvăm o problemă grea cu această enoriaşă a noastră. Am cumpărat respectivele piese, i le-am dus şi… nu le-a primit, fiindcă i-a fost frică să folosească o asemenea ,,bombă”. Asta este!

*

În această perioadă am donat pâine credincioşilor participanţi la biserică şi unor bătrâni şi bolnavi din sat, astfel: 4 mai(Malovăţ): 200 pâini; 11 Mai (Bârda): 80 pâini; 18 Mai(Malovăţ): 138 pâini şi 8 ciocolate; 25 Mai(Bârda) : 84 pâini. Aşadar, în mai s-au donat 502 pâini.

*

Atenţie! La 4 iunie este sărbătoarea Înălţării Domnului. Este o sărbătoare împărătească, asemenea Paştelui şi Crăciunului. Vedeţi că în calendar o aveţi scrisă cu litere negre, ca o zi obişnuită. Vă rog s-o socotiţi sărbătoare şi să nu lucraţi în acea zi. În calendar s-a strecurat o greşeală.

*

În această perioadă am oficiat: la 15 Mai botezul lui Almichi David-Mădălin, fiul lui Domnului Almichi Constantin şi al Doamnei Almichi Eugenia; la 25 Mai botezul lui Pereanu Denis-Laurenţiu, fiul Domnului Pereanu Laurenţiu-Viorel şi Doamnei Pereanu Livia. Să trăiască! La 17 Mai am oficiat cununia Domnului Almichi Constantin cu Doamna Ciobanu Eugenia din Severin. Dumnezeu să le ajute!

*

În luna iunie avem următorul program de slujbe: 1 Iun.(Malovăţ); 5 Iun. (pomeniri dimineaţa la Bârda; slujbă la Malovăţ); 7 Iun. (Malovăţ-Bârda); 8 Iun. (Bârda); 14 Iun. (Malovăţ-Bârda); 15 Iun.(Malovăţ); 21 Iun.(Malovăţ-Bârda); 22 Iun. (Bârda); 24 Iun.(Malovăţ-Bârda); 28 Iun. (Malovăţ-Bârda); 29 Iun.(slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăţ la ora 12). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la şcoală sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.

Atenţie! Vineri, 20 Iun., la Malovăţ şi Vineri, 27 Iun., la Bârda , la ora 19, sunteţi invitaţi la film, ca să faceţi o excursie la Mânăstirile din Oltenia. Vă aşteptăm cu drag!

*

Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu! Hristos a înviat!

Pr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Reclame

Revista IOSIF VULCAN, ediţia on-line

" Revista de arta si cultura IOSIF VULCAN " este fondata de scriitorul IOAN MICLAU , din Australia , si apare in editia "pe hartie " avand ca editor BIBLIOTECA " MIHAI EMINESCU" din Cringilla , Australia . Editia on-line este realizata prin colaborarea dintre Biblioteca " Mihai Eminescu" ,Cringilla, Australia, si ARP- ASOCIATIA ROMANA PENTRU PATRIMONIU , Bucuresti -Romania . **** Director : IOAN MICLAU

========================== REDACTIA - contacte aici >>>>> _____________________________ _____________________________

IMAGINE DIN BIBLIOTECA „MIHAI EMINESCU“, CRINGILLA, AUSTRALIA

EDITORIAL de IOAN MICLĂU

ADEVARUL STRALUCESTE CA AURUL ====================== Adevarul straluceste ca aurul pierdut prin noroiul strazii.Furtuna, ploaia si vantul nu fac altceva decat sa spele suprafata obiectului de aur, scotand si mai mult in evidenta stralucirea acestuia. Asa vad eu in aceste revolte sociale internationale actuale, iesind la suprafata stralucind, adevarul adevaratei istorii a Romanilor. Ce mare si drept este Dumnezeu ! Indemnul la a scrie aceste randuri, recunosc, are la origini doua surse : a) Scrierea profesorului Gheorghe Constantin Nistoroiu, sub genericul : “Respect crestin fata de proprietate dar responsabilitate sacra fata de Mostenirea Neamului”.>>continuare>> ======================= VINA DE A FI POET "Numai pomul dezradacinat stie gustul pamantului de acasa; numai omul dus peste mari si tari stie cat de grea este povara dorului de Tara; numai poetul arde ca o torta, in fiecare zi, in fiecare noapte. Nu stiu daca I.Miclau si-a luat tarana din gradina casei parintesti, ca sa-si inveleasca trupul cu ea cand o fi sa fie. Sunt sigur, insa, ca a luat cu sine atatea amintiri, cat sa-i ajunga pentru o vesnicie. Isi inveseleste sufletul cu ele, cand il patrunde frigul strainatatii; isi oblojeste ranile ce i le fac sagetile singuratatii; isi sterge lacrimile dorului, isi doineste neimplinirile si putinele bucurii ale vietii. Si toate astea le rabda cu stoicism, stiind ca astfel isi ispaseste vina de a fi POET." (Pr. Prof.Dr. Al. Stanciulescu-Barda) ____________________________ UN FILM DE BEN TODICA DESPRE UN POET ROMAN LA ANTIPOZI Todica - Poetul IOAN MICLAU - carti, pasari si vazduhul -ep1 ============================ Todica - Poetul IOAN MICLAU - Carti...- versiune ptr.TV -ep2 ============================

Revista IOSIF VULCAN, ediţia on-line

_______________________________

TEME, RUBRICI ŞI AUTORI

15 Februarie 2007: DE ASTĂZI, REVISTA „IOSIF VULCAN“ APARE ON-LINE ŞI VA FI CITITĂ ÎN TOATĂ LUMEA!

De la Biblioteca Romaneasca "MIHAI EMINESCU" Wollongong, N.S.W Incepand cu luna februarie,2007, cititorii Revistei de Arta si Cultura "IOSIF VULCAN" vor putea ceti revista pe internet-on-line, gratuit. Revista apare prin voluntariat, devenind astfel accesibila cititorilor romani de pretutindeni in lume. Se alatura prin conceptie si servicii "SPIRITULUI ROMANESC" revista romanilor din AUSTRALIA, revistei "ANTIPOZI", precum si buchetului de Publicatii on-line, (25 la numar) ale ASOCIATIEI ROMANE PENTRU PATRIMONIU- ROMANIA. Revista "IOSIF VULCAN" poate fi accesata la adresa: www.revistaiosifvulcan.vordpress.com Numai cu cativa ani in urma era de neinchipuit o asemenea posibilitate de extensie a culturii si expresiei romanesti, dar iata ca astazi este posibil. Doamne ajuta ! Lucrarile dumneavoastra pot fi primite la adresa de e-mail:ioan@internode.on.net Scriitor : Ioan MICLAU

DUPĂ ZECE ANI…

…AM LEGAT PRIN ACEASTĂ REVISTĂ, O CALE ÎNSPRE INFINITUL LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNILOR DIN LUME!… Considerându-mă întrutotul aparţinător comunităţii româneşti din Australia, continuându-mi chemările mele înspre artele frumoase, române şi universale, voi continua a fi în serviciul acestora, a cărţii româneşti prin modesta biblioteca „Minai Eminescu”, şi prin cărţile ce aşteaptă în minte-mi, ieşirea în lume! Din motive de vârstă şi sănătate, însă dornic de a scrie ceea ce mai am viu în cutiuţa imaginaţiei mele şi a nu le duce cu mine în mormânt, mă sfătuie gândul, aud un îndemn interior: lasă calea tinerei generaţii ce vine, a duce mai departe gazetariile şi revistele literare, după orientările şi visele lor de continuitate şi existenţialitate a acestei frumoase naţii române!”

De un deceniu am editat această Revistă de Artă şi Cultură „IOSIF VULCAN”, adică 10 ani, şlefuind-o şi îngrijind-o spre a duce cititorilor cele mai curate, sfinte sentimente, de iubire a tot ceea ce este frumos şi uman. Să nu uităm Limba, cântecul, dansul, credinţa, simbolurile acestui neam din care ne tragem, al Românilor.

Mulţumesc tuturor celor ce m-au susţinut, fie prin sfat şi contribuţii, fie prin critici sau derâderi, căci recunoşteam prin ştiinţa mea luminată de Dumnezeu, a iubii fiinţa omenească aşa cum a creat-o pe fiecare în parte!

Deci cu mândrie şi speranţe în tinerimea noastră română dornică de viaţă şi viitor, las drum viselor lor, nu fac ruptură ci am legat prin această revistă o cale înspre infinitul Literaturii şi Culturii Neamului Românesc!

IOAN MICLAU din GEPIU, AUSTRALIA – 31 Decembrie 2006 / 1 Ianuarie 2007 (Cu lacrimi – IM)

=====================

AGENDA PRIMILOR PAŞI!

============================ ________________________ Biblioteca "MIHAI EMINESCU" -2006 13 McGovern Street, Cringila, N.S.W, 2502 - AUSTRALIA ________________________ Biblioteca " Mihai Eminescu " a fost declarata constituita la data de 25 Septembrie , 1996 , cu programul de deschidere si servire a cititorilor incepand cu dimineata zilei de 26 , ceea ce corespundea festiv si cu istoricul eveniment (mai putin cunoscut ) , Septembrie 1851 , cand Emigratia romana adera la Comitetul european de la Londra, reprezentantul ei fiind D .Bratianu. Deci, idee a unei unitati a emigratiei romane are radacini istorice. Biblioteca este o investitie privata a familiei Ioan si Florica MICLAU dar este de serviciu public pentru comunitatea romaneasca , pentru imprumut de carti cititorilor romani, cu deplina gratuitate pentru servicii. Inceputul a fost modest, si numai din drag comunitar, pentru etnia romana mai putin numeroasa in zona la acel timp, care sa poata gasi undeva o carte romaneasca, pentru citit. Treptat biblioteca s - a imbogatit prin noi carti cumparate de familia Miclau. Pastram pe agenda istoricului bibliotecii si ajutorul dat de familiile de romani din Australia care au donat carti, precum si precum si pe cele primite din partea unor vizitatori romani prin intermediul Ambasadei Romane din Canberra. Biblioteci judetene din Romania, respectiv, Oradea-Bihor, Cluj-Napoca, chiar de la Arhivele nationale ale Romaniei, carti de mare valoare cum sunt: "Romania . Evolutie in Timp si Spatiu" , "Romania in Documente si Album" La timpul respectiv am multumit tuturor celor ce ne-au intins o mana de ajutor cu o carte romaneasca, si le multumim si azi, in al 12-lea an de existenta. Aprecierile cititorilor au fost intotdeauna publicate in filele Revistei "Iosif Vulcan", aparuta si aceasta in anii 1997, ca o necesitate si tocmai pe fondalul acestei biblioteci. Viitorul bibliotecii acesteea, nu poate fi decat frumos, deoarece odata existenta, aceasta eventual isi poate schimba adresa dar nu serviciile. Co-proprietar de perspectiva in timp deci, speram a fi tocmai fiica noastra Tincuta Miclau, actualmente studiind pentru a doua Diploma universitara aici in Australia, avand deja versuri publicate, deci o tanara speranta prin care biblioteca va supravietii negresit. Bibliotecar Ioan MICLAU AUSTRALIA

„NESTORUL PRESEI ROMANESTI ”

Se împlineste in acest an 2007 un secol de la trecerea în eternitate a lui Iosif Vulcan, om de cultură de o importanţă deosebită pentru epoca sa, „Nestorul presei româneşti”, cum avea să fie numit de un exeget. Manifestările dedicate acestuia, consacrate evenimentului şi organizate în judeţul Bihor, au fost multiple şi cuprinzătoare pentru întreaga activitate a acestui om de cultură. >prof.>Iosif Popa >>

===================== ________________________

IDEI , INITIATIVE SI CHIPURI DE LA ROMANII- AUSTRALIENI

===================== O Actiune ce se cere a fi pornita de urgenta si fara un timp determinat: “Inventarierea cartii romanesti vechi! Aceasta actiune are la baza o idee mare, care aminteste de acea arheologie lingvistica atat de necesara, dar cu potential recuperator de patrimoniu romanesc incalculabil, readucand in realitate valori ale culturii si istoriei romane vechi, stravechi, care momentan stau necunoscute, cine stie pe unde, sortite pierderii si distrugerii. Ca sa fie mai clara actiunea propusa, nu este vorba de adunari si stocari de carti intr-un loc, ci doar de comunicari statistice, prin care sa se adune niste date si informatii de existenta acestora. Esential va fi existenta cartii, titlul acesteea, autorul, anul publicatiei, limba in care este publicata, tematica acestei carti, etc., locul unde se afla cartea, starea ei de ingrijire, daca necesita reparat, etc., etc. ___________________________ ___________________________ Actiunea este la nivel global, iar ideea este a se cere sprijin si participare tuturor familiilor romanesti de pretutindeni, nu tocmai la bibliotecile mari existente, unde evidentele oricum sunt clare si asigurate! IOAN MICLAU >>> continuare>>> ==================== SCRIITORI DE LA ANTIPOZI ==================== Despre scriitor si cineast -aici>>>> ==================== Despre scriitoare si eseista -aici >>>>>> ==================== ADEVĂRATE, REALE PUNŢI DE LEGĂTURĂ, ÎNTRE ROMÂNI! Cornelia .T. Chifu: Spune-mi mai clar ce înseamnă revista losif Vulcan. Cu drag şi consideraţie.“ Ben Todica : „losif Vulcan“ e o revistă literară realizată de poetul loan Miclău, în care scriitori, poeţi, jurnalişti, specialişti, cititori, îşi publică lucrările. Abonamentul anual costă 20 de dolari. Acesta e salariul pe o oră de muncă în Australia. Scriitorul loan Miclău, este şi fondatorul, proprietarul, Bibliotecii Mihai Eminescu din Cringila, N.S.W, Australia, de unde cititorii români împrumută cărţi prin poştă. Deci este un om pasionat şi dedicat culturii neamului. !“ ==================== Pr. Ioan Vasile Prundus, de la Biserica "Sf.Ioan Botezatorul" - Sydney, la biblioteca "Mihai Eminescu" - Cringila, N.S.W ___________________________ ___________________________ Pictura tinerei Ramona Bozan - orasul Wollongong, N.S.W - Australia ____________________________
iulie 2018
L M M J V S D
« nov.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

RSS Revista IOSIF VULCAN – Australia

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Reclame

%d blogeri au apreciat asta: